Huollamme sivustoa, pahoittelut mahdollisista häiriöistä.

Ympäristöpolitiikka

Hettula Oy:n ympäristötyön päämääränä on vähentää toiminnastamme aiheutuneita haitallisia ympäristövaikutuksia ja edistää kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassamme. Noudatamme toimintaamme koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Lisäksi toimintaamme ohjaa ISO 14001 -standardi.

Arvioimme säännöllisesti toimintaamme liittyviä ympäristöriskejä ja ennalta ehkäisemme niitä jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen. Mittaamme liiketoimintamme keskeisiä ympäristövaikutuksia (kuten energiankulutus, päästöt ja jätteet), raportoimme ympäristötyömme tuloksista. Pidämme kuljetuskalustomme mahdollisimman uutena ja hyödynnämme uuden teknologian tuomat mahdollisuudet polttoainekulutuksen ja päästöjen vähentämiseen. Suunnittelemme kuljetuksiamme niin, että asiakkaitten kuormia voidaan myös yhdistellä, jolloin ympäristövaikutukset vähenevät ja asiakkaat säästävät kustannuksia lyhentyneen ajomatkan takia.

Hettula Oy:n päämääränä on kehittää jo olemassa olevia toimintatapoja ympäristöystävälliseksi ja kehittää kiertotalouden rakentamista. Edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä, minimoimalla jätteen syntyä sekä ohjaamalla materiaalit uudelleen jalostettaviksi raaka-aineiksi. Etsimme jatkuvasti uusia toimintatapoja, sekä kehitämme toimintaamme. Uudistetun jätelinjaston myötä, käytössämme onkin Tunturi-Lapin kehittynein jäteasema.

Noudatamme ympäristöpolitiikkaamme sekä omassa tekemisessämme että asiakkaille tuottamissamme palveluissa. Menestyminen tässä työssä edellyttää meiltä vankkaa, asiakkaidemme tarpeisiin soveltuvaa ympäristöosaamista sekä oman toimintamme hiilijalanjäljen pienentämistä.

Edellytämme toimittajiltamme ja sopimuskumppaneiltamme vastuullisuutta ympäristöasioiden hoidossa ja tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta saada opastusta ympäristöasioiden huomioon ottamisessa.

Ympäristöpolitiikka koskee koko Hettula Oy:tä ja sen hyväksyy Hettula Oy:n toimitusjohtaja sekä hallitus.