Huollamme sivustoa, pahoittelut mahdollisista häiriöistä.

Usein kysytyt kysymykset

Tälle sivulle olemme koonneet asiakkaitamme askarruttaneita kysymyksiä ja laatineet niille vastaukset. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne myös puhelimitse tai sähköpostitse.

JÄTEHUOLTO

Kyllä se onnistuu. Asiasta tulee ilmoittaa vähintään 3 vuorokautta ennen peruutettavaa tyhjennyskäyntiä tai palvelun keskeytyksen alkua. Voit tehdä peruutuksen sähköpostitse tai puhelimitse.

Jäteastian tyhjennysvälin voi sopia itselle sopivaksi, jätehuoltomääräykset huomioon ottaen.

Jäteastiassa tulisi olla selvästi merkittynä vähintään kiinteistön osoite.

Jäteastia tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle tontin rajaa tien viereen ja näin mahdollistaa kuljettajalle esteetön pääsy astialle. Esteettömän pääsyn järjestäminen astialle kuuluu asiakkaan velvollisuuksiin. Esimerkiksi edessä oleva auto, pihalla vapaana kulkeva koira tai liian painava astia voivat estää kuljettajan pääsyn astialle, jolloin käynnistä veloitetaan käynti ilman tyhjennystä. Jäteastian sijoituksessa kannattaa tarkistaa kuntakohtaiset määräykset, joissa voi olla määriteltynä hyvinkin tarkkaan astian sijoitus.

Taajamissa pihat ovat usein pieniä ja nykyisin yhä useammin myös kivettyjä. Painava jäteauto voi helposti vahingoittaa pihan rakenteita pienessä tai kantavuudeltaan puutteellisessa pihassa, minkä vuoksi pihoihin ajaminen on taajamissa pääsääntöisesti kielletty. Jätteenkuljettaja noutaa jäteastian pihasta jalan, minkä vuoksi jäteastian sijoituspaikan on hyvä sijaita pihatien liittymän tuntumassa.

 

Kyllä onnistuu. Kimppajäteastialla tarkoitetaan lähinaapureiden yhteisesti hankkimaa jaettua jäteastiaa, jolle kimppaan kuuluvat kiinteistöt hakevat yhdessä sovittua tyhjennysväliä.

Tyhjennyksistä muodostuvat kustannukset jakautuvat kimpassa mukana olevien kiinteistöjen tekemän keskinäisen sopimuksen mukaan. Mikäli kimpan osapuolet haluavat kukin erillisen laskun omasta tyhjennysosuudestaan, kimpan tulee ilmoittaa jokaisen jäsenen laskutussuhde (vähintään 10 % kiinteistöä kohden).

Kun taloyhtiöllä on useampi jäteastia samaa jätejaetta (esimerkiksi kolme 660-litraista sekajäteastiaa), on kyseessä niin sanottu astiaryhmä. Astiaryhmissä kuljettajia on ohjeistettu siten, että he tyhjentävät aina vähintään yhden jäteastian, ja sen lisäksi ne astiat, joiden täyttöaste on yli 50%. Näin taloyhtiön jätelaskut pidetään kohtuullisina, ja mahdollistetaan vara-astioiden pitäminen ilman suurempaa vaikutusta jätehuoltokuluihin. Jos taloyhtiössänne halutaan kaikki astiat tyhjennettäväksi joka kerralla, ilmoitattehan siitä meille sähköpostitse osoitteeseen hettulaoy@hettula.fi

Jätteenkuljettajien päivittäinen ajoreitti on pitkä, minkä vuoksi kaikki ylimääräiset viivästykset reitillä on karsittu minimiin. Kuljettajia on ohjeistettu siten, että heidän ei tarvitse mennä soittamaan ovikelloa tämän kaltaisissa tilanteissa, mutta jos asiakas on pihamaalla, voi kuljettaja myös pyytää siirtämään autoa.

Jäteastian luo on aina oltava esteetön pääsy, vaikka auto olisi pihassa. Tyhjennyspäiväkin voi joskus muuttua arkipyhien ja kalustorikkojen vuoksi, minkä takia esteetön pääsy jäteastian luo on tärkeää. Tämän vuoksi jäteastian pysyvä paikka kannattaa valita siten, että auton paikoitusta ei tarvitse muistaa muuttaa esimerkiksi tyhjennyspäivän vuoksi.

Kuljettajat tyhjentävät aina ne jäteastiat, jotka he saavat turvallisesti kuljetettua sijaintipaikaltaan autoon ja takaisin. Jäteastian ja sen ympäristön kunnossapito on erityisen tärkeää talvella jo pelkästään jätteenkuljettajien työturvallisuuden vuoksi. Jäätyneet astiat ja pihat sekä tekemättömät lumityöt tuovat aina tapaturmariskejä. Täyden jäteastian raahaaminen lumessa on raskasta, ja lisäksi astian pyörät voivat lukkiutua ja rikkoutua. Jätteenkuljettajia on ohjeistettu siten, että jäteastiaa ei saa tyhjentää, ellei sitä ole mahdollista tehdä turvallisesti.

Jäteautossa akseliväli on lyhyt, mikä aiheuttaa suurta pistemäistä kuormitusta toisin kuin tukkirekalla, jolla akseliväli on pitkä ja paino jakautuu isommalle alueelle. Koska jäteauto voi painaa yli 26 tonnia ja jäteautossa paino keskittyy auton takaosaan, ei jäteauto pysty ajamaan pehmeällä alustalla (esim. nurmikko tai puutteellisen kantavuuden omaava tie) ilman riskiä pihan tai auton rikkoutumisesta.

Jäteauto voi painaa jopa yli 26 tonnia, ja erityisesti talviaikaan liukkailla teillä voi syntyä isoja vahinkoja, jos kuljettaja menettää auton hallinnan. Jäteauton raideleveys on myös eri kuin henkilöautossa. Kuljettajat tekevät kaikki ajolistalla olevat tyhjennykset myös talvisin, eikä jäteastioita jätetä tyhjentämättä ilman syytä. Jos piha on talvella usein liukas, kannattaa jäteastian paikka muuttaa talven ajaksi isomman tien varteen.

JÄTEASTIAT

Jäteastian puhtaanapidosta huolehtii kiinteistön haltija eli asukas. Taloyhtiöissä jäteastian puhtaanapito voi olla siirretty myös talohuoltoyhtiölle.

Ottakaa yhteys Hettula Oy:n asiakaspalveluun, jotta astiarikon ajankohta tulee kirjatuksi asiakaskortillenne. Todennäköisesti jätteenkuljettaja on jo raportoinut astiarikosta sähköisen ajonohjausjärjestelmän kautta. Jos mahdollista, ottakaa kuvia hajonneesta astiasta ja lähettäkää ne asiakaspalveluumme asianne käsittelyn nopeuttamiseksi. Lisäksi ilmoittakaa astian merkki, malli ja valmistusvuosi, joka löytyy usein kannesta.

Pääsääntöisesti yli viisi vuotta vanhojen jäteastioiden rikkoutumista ei korvata, sillä jäteastioiden muovi väsyy käytön ja iän myötä. Tyypillisiä muovin väsymisestä aiheutuvia astiarikkoja ovat kyljen halkeaminen tai pannan halkeaminen ja vääntyminen. Kun jäteastia rikkoutuu vanhuuttaan, se hajoaa yleensä tyhjennyksen yhteydessä.

Myös jätteenkuljettajan virhe tyhjennyksen yhteydessä on mahdollinen, ja jätteenkuljettajan virheestä hajonneet jäteastiat korvataan. Sen sijaan jäteastian väärästä käytöstä (esimerkiksi ylitäyttö tai ylipaino) johtuneita astiarikkoja ei korvata.

Jos jäteastiassa epäillään rikkoutumisen syyksi valmistusvirhettä tai astian soveltumattomuutta koneelliseen kuormaukseen, niin suosittelemme ottamaan yhteyttä mahdollisimman pian myyjäliikkeeseen kuluttajaviraston lomakkeella. Laadukkaalla jäteastialla on useiden vuosien runkotakuu, ja takuuaikana astia korvataan myyjän toimesta, jos astiarikkoon ei liity kuljettajan virhettä.

Jätehuoltomääräykset asettavat minimivaateet jäteastialle. Käsin siirrettävien astioiden on oltava koneelliseen kuormaukseen soveltuvia, pyörällisiä, tartuntakahvoin varustettuja ja kannellisia. Koneelliseen kuormaukseen soveltuvuutta ja astian takuuta kannattaa kysyä myyjältä jäteastiaa ostettaessa. Jäteastian pitää kestää käytössä vuosia, ja merkki hyvästä laadusta onkin usean vuoden runkotakuuaika.

Esimerkiksi 240-litraisen astian koneelliseen kuormaukseen soveltuvuuden voi tarkistaa myös siten, että löytyykö astiasta standardimerkintä EN 840-1 tai EN 840.1. Jäteastiassa on oltava näkyvillä myös astian merkki tai valmistaja, astian tilavuus, astian kestämä maksimipaino sekä valmistusajankohta. Vuodesta 2016 alkaen standardivaatimus on kirjattu myös jätehuoltomääräysten perusteluihin.

Meiltä voin kysyä rohkeasti lisätietoja astioista. Meiltä voit myös hankkia standardimerkillisiä astioita.

Talvella yleisin syy on jätteen jäätyminen kiinni astiaan. Muulloin jätteen jumiutuminen astian pohjalle voi johtua liian tiiviisti pakatusta jäteastiasta, ts. jätettä on juntattu jäteastiaan, jotta sitä mahtuisi sinne enemmän. Jäteastia tyhjennetään koneellisesti, eikä pohjalle tiivistetty jäte aina irtoa. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että astiaa ei ole pakattu liian täyteen, ja että jätteen joukossa ei ole nesteitä, joka voisi aiheuttaa jäätymistä.

Näissä tilanteissa asiakkaan on viisainta tyhjennyksen jälkeen irrottaa astian pohjalle jäänyt jäte ja säkittää se. Ylimääräistä jätettä ei ole suositeltavaa tiivistää jäteastiaan, vaan lisäjäte tulee pakata jätesäkkiin astian viereen. Tiivistäminen voi aiheuttaa myös astian rikkoutumisen.

Koska astian pohjalle jäänyt jäte on usein tiukassa, ja sen irrotteluun voi kulua aikaa, on jätteenkuljettajia ohjeistettu olemaan irrottelematta tiivistynyttä jätettä astian pohjalta. Astian sorkkiminen on myös aina työturvallisuusriski, sillä jätteenkuljettaja ei voi tietää, mitä astiassa on. Jäteastian haltijan on huolehdittava siitä, että jäte ei jäädy tai jumiudu pohjalle. Jätteenkuljettajalla on lupa kipata jäteastiaa pari ylimääräistä kertaa, jos kaikki pussit eivät ensimmäisellä kippauksella irtoa astiasta. ”Rynkyttämään” astiaa ei kuitenkaan voida jäädä, sillä se altistaa astiarikoille.

 

JÄTEASEMA

Jäteasema on auki arkisin klo 7.00-16.00. Arkipyhäpäivinä jäteasema on kiinni.

Ennen jätteiden viemistä, ilmoittautuminen jäteasemalle tapahtuu jäteaseman kopissa tai asemanhoitajalle (hän voi olla ”kentällä” töissä), käythän ilmoittamassa tulostasi ja ilmoittamassa mitä jätettä sinulla on. Mikäli asemanhoitaja on käymässä asioilla, voit soittaa tulostasi hänelle numeroon 0400643161.

VAIHTOLAVAPALVELUT

Vaihtolavan hinta muodostuu vaihtolavan kuljetuksesta asiakkaan toimipisteeseen, toimipisteestä jätteen vastaanottopaikalle ja mahdollisista siirroista. Vaihtolavan tyhjennyksen yhteydessä veloitetaan kuljetuksen lisäksi jätteenkäsittelymaksu, joka on yleensä tonniperusteinen.

Lavaa tilatessa tulee määritellä tarvitaanko lavaa määräaikaiseen käyttöön lyhyeksi aikaa vai jatkuvaan palveluun.

HINAUSPALVELU

Hinausautomme asemapaikka on Kittilässä, joten jos autosi on esimerkiksi Äkäslompolossa lähellä korjaamoa, joudumme veloittamaan hinausauton koko kilometritaksan mukaisesti. Eli esimerkki tapauksessa kilometrit Kittilä – Äkäslompolo – Autokorjaamo – Kittilä.

LASKUTUS

Laskutustietojen muutoksista voit ilmoittaa sähköpostitse hettulaoy@hettula.fi muutos huomioidaan tulevissa laskuissa.

Toivomme saavamme laskut verkkolaskuina. Verkkolaskutietomme ovat:

Osoite: 003703498289
Välittäjä: 003708599126 (OpenText)

Kuluttaja-asiakkaille suosittelemme e-laskua tai sähköpostilaskua. Lähetämme laskuja myös paperisena tai voit tehdä suoramaksusopimuksen pankissa.

Yritysasiakkaille suosittelemme verkkolaskua. Myös paperilasku on mahdollinen.

Kuluttajan e-laskusopimuksen asiakas tekee omassa verkkopankissa käyttäen yksilöintitietona edellisen laskun viitenumeroa. Muutokset ja e-laskusopimuksen purkaminen tehdään myös omassa verkkopankissa.
Verkkolasku on yritysasiakkaiden sähköinen lasku, joka toimitetaan verkkolaskutuspalvelua tarjoavien operaattorien tai pankkien välityksellä. Yleensä verkkolaskut vastaanotetaan ostolaskujärjestelmään.

Todennäköisesti olette huomaamattanne hyväksyneet pankin tarjoaman e-valtuutuksen maksaessanne laskuanne verkkopankissa. E-laskun on saattanut tilata myös henkilö, joka on maksanut edellisen laskun, esimerkiksi puolisonne. Jos ette halua vastaanottaa e-laskuja, voitte purkaa e-laskusopimuksen verkkopankin kautta tai olemalla yhteydessä omaan pankkiinne.

E-laskusopimuksesta Hettula Oy:lle ilmoittaa käyttämänne pankki. Hettula Oy ei pysty purkamaan tai luomaan tätä e-laskusopimusta puolestanne.

Ottakaa yhteyttä Hettula Oy:n asiakaspalveluun. Asiointia nopeuttaa, jos teillä on tiedossa laskun numero.

0500 643 160
hettulaoy@hettula.fi

Lasku on voinut tulla teille e-laskuna, jolloin se löytyy verkkopankistanne. Mikäli lasku on lähetetty teille sähköpostitse, on sähköpostiviesti voinut päätyä roskapostikansioon. Maksuhuomautukset lähetämme aina paperipostina.

Hettula Oy ei saa tietoa osoitteenmuutoksesta muualta kuin asiakkaalta itseltään. Ilmoitattehan siis osoitteenmuutokset asiakaspalveluumme viipymättä.

Tyhjennysrytminne on neljän viikon välein. Esimerkiksi vuoden 2016 toukokuussa on viisi maanantaita, jonka vuoksi tyhjennyskäynnit voivat olla 2.5. ja 30.5.

Kolarin kunnanvaltuusto on jätelain mukaisesti päättänyt, että kaikkien Kolarin kunnan alueen kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen, joka hoidetaan kunnan toimesta alan yrittäjää käyttäen. Lisää tietoa asiasta saatte Kolarin kunnan nettisivuilta alla olevasta osoitteesta.

Jätehuolto – Kolarin kunta