Huollamme sivustoa, pahoittelut mahdollisista häiriöistä.

Työturvallisuus­politiikka

Työterveys- ja turvallisuuspolitiikkamme on osa lakisääteistä työsuojelun toimintasuunnitelmaa. Noudatamme kaikkea toimintaamme koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Lisäksi toimintaamme ohjaa ISO 45001 -standardi. Teemme jatkuvaa yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä pyrkien jatkuvasti parantamaan yhteistä työympäristöämme turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Teemme tiivistä yhteistyötä myös työterveyden kanssa, josta saamme ohjeita ja tukea henkilöstön työhyvinvoinnin ja työolojen kehittämiseen varhaisenpuuttumisen mallin mukaisesti.

Kartoitamme ja poistamme työturvallisuusriskejä suunnitelmallisesti PKY-laadun avulla ennaltaehkäistäksemme tapaturmia ja poissaoloja työpaikalla. Hettula Oy:n työntekijät tiedostavat vastuunsa työn turvallisesta suorittamisesta ja ilmoittavat epäkohdista ja vaaratilanteista välittömästi esimiehelleen. Tutkimme kaikki tapaturmat välittömästi ja teemme korjaavat toimenpiteet viipymättä.

Takaamme henkilöstölle riittävän työturvallisuuskoulutuksen, perehdytyksen ja henkilökohtaiset suojaimet turvallisen työn tekemiseen. Työskennellessämme asiakkaan tiloissa huomioimme toiminnassamme asiakkaan turvallisuustavoitteet ja -ohjeet sekä yhteisten työpaikkojen turvallisuuden. Kehitämme ja parannamme työturvallisuutta jatkuvasti yhdessä kaikkien henkilöstöryhmien kanssa ja organisaation kaikilla tasoilla.

Työturvallisuustoimintamme on läpinäkyvää; tieto ja materiaalit ovat avoimia koko henkilöstölle ja kannustavat toinen toiselta oppimiseen. Edellytämme myös Hettula Oy:n sopimuskumppaneilta sitoutumista työturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen.

Työturvallisuuspolitiikka koskee koko Hettula Oy:tä ja sen hyväksyy Hettula Oy:n toimitusjohtaja sekä hallitus.