Laatupolitiikka

Laatupolitiikassamme on kuvattu toimintamme tärkeimmät periaatteet ja prosessit. Tavoitteemme on ohjata toimintaamme takaamalla laadun, työturvallisuuden, ympäristöasioiden ja yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitaminen sekä toiminnan jatkuva parantaminen. Noudatamme toiminnassamme sitä koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Lisäksi toimintaamme ohjaa ISO 9001 -standardi.

Laatupolitiikkamme lähtökohtana on vuosikymmenien aikana hioutunut yrityskulttuurimme, joka pohjaa asiakaslähtöisyyteen ja yhteistyöhön sekä osaamiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Toimintamme on asiakaslähtöistä ja haluamme tuottaa myönteisen asiakaskokemuksen. Palveluja kehittäessämme huomioimme aina toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin. Autamme asiakkaitamme hoitamaan asiansa mahdollisimman sujuvasti ja löytämään parhaat ratkaisut omiin tarpeisiinsa. Kohtelemme asiakkaitamme tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.

Laadun takeena ovat ihmiset eli yrityksen henkilöstö. Henkilöstön tyytyväisyys, hyvinvointi ja kehittyminen omissa tehtävissään on meille tärkeää. Siksi toimintamme perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut henkilökunta. Haluamme, että henkilöstömme saa työskennellä tasa-arvoisessa, yhdenvertaisessa ja turvallisessa toimintaympäristössä.

Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja vastuullisuuden varmistamiseen kaikessa tekemisessämme. Visiomme on luoda ”puhdas jälki”. Etsimme jatkuvasti uusia ympäristöystävällisiä toimintamalleja. Hettula Oy:n johto sitoutuu vaatimusten noudattamiseen ja valvoo asiakaskokemuksen, henkilöstötyytyväisyyden ja prosessilaadun kehitystä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin laatutavoitteiden täyttämiseksi.

Hettula Oy:n johto on sitoutunut toiminnan ja laadunhallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen ja luo edellytykset laatutavoitteiden saavuttamiselle.

Laatupolitiikka koskee koko Hettula Oy:tä ja sen hyväksyy Hettula Oy:n toimitusjohtaja sekä hallitus.