Laatupolitiikka

Laatupolitiikassamme on kuvattu toimintamme tärkeimmät periaatteet ja prosessit. Tavoitteemme on ohjata toimintaamme takaamalla laadun, työturvallisuuden, ympäristöasioiden ja yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitaminen sekä toiminnan jatkuva parantaminen. Noudatamme toiminnassamme sitä koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Lisäksi toimintaamme ohjaa ISO 9001 -standardi.

Laatupolitiikkamme lähtökohtana on vuosikymmenien aikana hioutunut yrityskulttuurimme, joka pohjaa asiakaslähtöisyyteen ja yhteistyöhön sekä osaamiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Toimintamme on asiakaslähtöistä ja haluamme tuottaa myönteisen asiakaskokemuksen. Palveluja kehittäessämme huomioimme aina toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin. Autamme asiakkaitamme hoitamaan asiansa mahdollisimman sujuvasti ja löytämään parhaat ratkaisut omiin tarpeisiinsa. Kohtelemme asiakkaitamme tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.

Laadun takeena ovat ihmiset eli yrityksen henkilöstö. Henkilöstön tyytyväisyys, hyvinvointi ja kehittyminen omissa tehtävissään on meille tärkeää. Siksi toimintamme perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut henkilökunta. Haluamme, että henkilöstömme saa työskennellä tasa-arvoisessa, yhdenvertaisessa ja turvallisessa toimintaympäristössä.

Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja vastuullisuuden varmistamiseen kaikessa tekemisessämme. Visiomme on luoda ”puhdas jälki”. Etsimme jatkuvasti uusia ympäristöystävällisiä toimintamalleja. Hettula Oy:n johto sitoutuu vaatimusten noudattamiseen ja valvoo asiakaskokemuksen, henkilöstötyytyväisyyden ja prosessilaadun kehitystä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin laatutavoitteiden täyttämiseksi.

Hettula Oy:n johto on sitoutunut toiminnan ja laadunhallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen ja luo edellytykset laatutavoitteiden saavuttamiselle.

Laatupolitiikka koskee koko Hettula Oy:tä ja sen hyväksyy Hettula Oy:n toimitusjohtaja sekä hallitus. Kartoitamme ja poistamme työturvallisuusriskejä suunnitelmallisesti PKY-laadun avulla ennaltaehkäistäksemme tapaturmia ja poissaoloja työpaikalla. Hettula Oy:n työntekijät tiedostavat vastuunsa työn turvallisesta suorittamisesta ja ilmoittavat epäkohdista ja vaaratilanteista välittömästi esimiehelleen. Tutkimme kaikki tapaturmat välittömästi ja teemme korjaavat toimenpiteet viipymättä.

Takaamme henkilöstölle riittävän työturvallisuuskoulutuksen, perehdytyksen ja henkilökohtaiset suojaimet turvallisen työn tekemiseen. Työskennellessämme asiakkaan tiloissa huomioimme toiminnassamme asiakkaan turvallisuustavoitteet ja -ohjeet sekä yhteisten työpaikkojen turvallisuuden. Kehitämme ja parannamme työturvallisuutta jatkuvasti yhdessä kaikkien henkilöstöryhmien kanssa ja organisaation kaikilla tasoilla.

Työturvallisuustoimintamme on läpinäkyvää; tieto ja materiaalit ovat avoimia koko henkilöstölle ja kannustavat toinen toiselta oppimiseen. Edellytämme myös Hettula Oy:n sopimuskumppaneilta sitoutumista työturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen.

Työturvallisuuspolitiikka koskee koko Hettula Oy:tä ja sen hyväksyy Hettula Oy:n toimitusjohtaja sekä hallitus.