Hettula Oy:lla on Fine Audit sertifikaatti voimassa.

Fine Audit Oy todistaa, että Hettula Oy on ylläpitänyt 2006 käyttöön ottamaansa toimintajärjestelmää.

Järjestelmä täyttää seuraavien johtamisjärjestelmästandardien vaatimukset: 

ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmästandardi
ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmästandardi
ISO 45001:2018 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardi. 

Sertifioitu toimintajärjestelmä kattaa seuraavat toimialat ja palvelut: 

ympäristölogistiikka,
jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö,
vaihtolavakuljetukset,
kappaletavaran kotimaankuljetukset,
imupaineauto- ja putkistojen kuvauspalvelut, korkeapainepesut ja
kuivaimupalvelut.

Sertifiointi on voimassa 5. syyskuuta 2026 saakka.