PKY-Laatujärjestelmä

Hettula Oy:lla on Fine Audit sertifikaatti voimassa.

Fine Audit Oy todistaa, että Hettula Oy on ylläpitänyt 2006 käyttöön ottamaansa toimintajärjestelmää.

Järjestelmä täyttää seuraavien johtamisjärjestelmästandardien vaatimukset: 

ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmästandardi
ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmästandardi
ISO 45001:2018 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardi. 

Sertifioitu toimintajärjestelmä kattaa seuraavat toimialat ja palvelut: 

ympäristölogistiikka,
jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö,
vaihtolavakuljetukset,
kappaletavaran kotimaankuljetukset,
imupaineauto- ja putkistojen kuvauspalvelut, korkeapainepesut ja
kuivaimupalvelut.

Sertifiointi on voimassa 5. syyskuuta 2026 saakka.

PKY-järjestelmän puitteissa yrityksen koko henkilökunta on perehdytetty laatu- ja ympäristöasioihin ja on sisäistänyt laatuajattelun yrityksessä. Lisäksi koko henkilökunta koulutetaan taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen ajotapaan aina uudelleen parin vuoden välein.

PKY-järjestelmän ansiosta laatujärjestelmä ja laatuajattelu pysyvät käytännönläheisinä ja vaikuttavat yrityksemme ja henkilökuntamme jokapäiväisiin toimiin.

ISO (International Organization for Standardization)

 • Maailmanlaajuinen kansallisten standardi-organisaatioiden liitto
 • Julkaisee ISO-standardeja
 • Järjestön toiminnassa mukana 146 maata
 • ISO-standardeja oli vuoden 2003 lopussa runsaat 14 000 kpl
 • FS Suomen standardisoimisliitto
 • SFS on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa
 • Vahvistaa ja julkaisee SFS -standardeja
 • SFS-standardeja Suomessa oli vuoden 2004 alussa runsaat 17 000 kpl
 • ISO- 9000 STANDARDIPERHE
 • Laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen standardeja
 • ISO-14001 STANDARDI
 • Ympäristönhallinnanstandardi